TƯỞNG NHỚ TRẦN VĂN BÁ
MẶC NIỆM TRƯƠNG VĂN SƯƠNG

tvb01

Trần Văn Bá

tvs1

Trương Văn Sương

Tôi vừa nghe đêm qua
Sương bay vòng bốn biển
Mang linh hồn các anh
Trong bóng Mẹ vô cùng

Giọt máu này
Ôi
Thơm mãi
Nghìn
Năm.

Nguyễn Đức Bạt Ngàn

...« Quốc Gia là một linh hồn, một nguyên lý tinh thần ». Linh hồn đó, tinh thần đó được tác thành bởi hai nguồn tình cảm. Một nằm trong quá khứ : một lịch sử chung, cấu thành bởi những quang vinh và khổ nhục, thành tựu và hy sinh của một tập thể. Một nằm trong hiện tại : lòng ưng thuận và ý chí cùng chung sống, cùng chia sẻ vận mạng của một dân tộc.
Cô động và khẳng khái, khẩu hiệu «Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam» nối liền hai nguồn tình cảm đó, hài hòa quá khứ với hiện tại đồng thời nói lên nỗi khắc khoải của người dân trước sự lụn bại của chế độ nắm quyền trong nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi quốc gia.....

....Không nhứt thiết bị ngoại xâm mới "mất nước". Khi tự do bị tước đoạt, khi nhân quyền bị tịch thâu, khi nhân phẩm bị chà đạp, khi tài sản bị cưỡng chiếm, khi tội ác được tôn vinh, khi quốc kỳ trở thành biểu tượng của hận thù, sắt máu và tham nhũng, khi quốc sách là hiện thân của thực dân mới, áp bức, bốc lột và bất công, khi tuổi trẻ bị đem làm vật tế thần cho một chủ nghĩa chuyên chế và ngu muội, khi công lý được biến thành công cụ đàn áp, khi nghĩa đồng bào phải chịu kỷ luật đảng, khi tình người bị quản lý, thì tổ quốc không còn, chỉ còn một giải đất, một guồng máy áp bức, một nhà nước chuyên chính và một phỉ quyền mà thôi. Đó là thông điệp gởi đến thế giới của hàng triệu người Việt qua cuộc di tản đẫm máu chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam, sau khi cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam, tháng 4 năm 1975. Và đó cũng là lời nhắn nhủ của đa số thầm lặng trong nước qua vô số tín hiệu. Não trạng của họ được lưu truyền trong dân gian qua hai câu :

« Dép râu dẫm nát đời son trẻ,
Tai bèo che khuất nẻo tương lai ! »

Trích "Nhận định" của Trần Văn Tòng trong bài nói chuyện với Thường Kiến kỳ 2, Bấm vào đây để xem toàn bài

www.tranvanba.org