QUYỀN LỰC SUY MÒN VÀ SỨC MẠNH BỀN VỮNG

Quyền lực cộng sản thống trị Việt Nam hiện nay là một quyền lực suy mòn.

Sức mạnh nuôi dưỡng cuộc chiến của Trần Văn Bá là sức mạnh bền vững.

Quyền lực kia có thể sát hại Trần Văn Bá nhưng không thể hủy diệt sức mạnh nầy.

Quyền lực kia là gì ?

Nhũng kẻ mù lòa nhất nay cũng đã thấy rõ :

Nền tảng vật chất và tư duy của Cộng sản Việt Nam, là do phong trào cộng sản quốc tế, chỉ đạo bởi Liên xô, xây đắp và bồi dưỡng trong suốt hơn nửa thế kỷ : võ khí, đạn dược, tiền bạc, tổ chức, huấn luyện, đường lối, ý hệ.

Khối Liên xô nay đã tan rã và ý tưởng cộng sản đã giãy chết ở Âu châu, nơi nó được sản sinh.

Nền tảng tinh thần mà Cộng sản Việt Nam phô diễn để sách động nhân dân và huyễn hoặc dư luận thế giới trong suốt hơn 50 năm, được xây dựng trên mánh khóe lừa đảo lòng yêu nước của quần chúng và trên mưu đồ tước đoạt chính nghĩa của cuộc chiến dành độc lập. Nó chỉ tồn tại khi cán bộ còn hưởng được đặc quyền đặc lợi của chế độ và còn tin tưởng vào một ý hệ hắc ám ngoại lai. Một ý hệ chủ trương hủy diệt mọi đạo lý và mọi niềm tin tôn giáo để có thể tùy nghi sử dụng bạo lực và mưu mẹo - hai động lực đặc thù của thế giới súc vật - nhằm biến con người thành công cụ chinh phục và xây dựng quyền lực.
Chiêu bài chiến tranh độc lập không còn hiệu dụng, ý hệ cộng sản đã mục rữa. Nay muốn bảo trì nền tảng vật chất để nuôi dưỡng cán bộ cần thiết để sinh tồn, Cộng sản Việt Nam chỉ còn biết bán tháo tài nguyên quốc gia, khai thác lao động, quỳ mọp bên ngoài, đàn áp bên trong.

Sức mạnh nuôi dưỡng cuộc chiến của Trần Văn Bá bắt nguồn từ những giá trị căn bản của nền văn hiến mấy ngàn năm của nước ta và từ khát vọng tự do, tiến bộ và nhân phẩm của dân ta. Quyền lực kia được nuôi dưỡng bằng chính sự thô bạo của nó. Sức mạnh nầy được xúc tác bởi một lý tưởng tự do và công lý, không thể suy mòn.

Hôm nay để đánh dấu năm thứ 26 ngày Trần Văn Bá bị chế độ cộng sản Việt Nam sát hại, chúng tôi hân hạnh phổ biến trích đoạn của một cuốn phim được truy tặng cho Trần Văn Bá và một số bạn học cùng trường. Đọan phim nầy không những biểu dương giá trị căn bản của nền văn hiến mấy ngàn năm của nước ta, mà còn làm hiển lộ nhân cách và khí phách của những con người tự do, cựu học sinh của một trường trung học Pháp, đã lựa chọn khước từ địa vị, phú quí, xa hoa để « cong lưng bẻ cật » hoà mình với dân đen bị dìm xuống hầm sâu của tai vạ. Một lựa chọn không do tinh thần bài ngoại hay phản tiến bộ mà vì nghĩa đồng bào. Hơn thế nữa, đoạn phim còn là một phúc đáp thâm thúy và đích đáng cho sự khuất nhượng trước yêu sách của Cộng sản Việt Nam cấm không cho dựng bia vinh niệm Trần Văn Bá tại thành phố Paris. Thật vậy, trong khi tại Việt Nam tiếng Pháp và văn hóa Pháp chỉ được xem là tàn dư của những lỗi lầm và thất bại chánh trị, đoạn phim đã vận dụng những nguồn văn hóa đa dạng, đặc biệt những tinh túy của văn hóa và giá trị tinh thần của nước Pháp muôn thuở, để biểu dương lòng gắn bó với những giá trị đặc thù dân tộc và ý chí hội nhập tích cực vào thế giới hiện đại của một lớp người Việt Nam.

www. tranvanba.org