LẼ SỐNG CÒN


Công luận thời gian qua đã bị đánh động bởi âm thanh và cuồng nộ chánh trị đầy ắp ở Biển Đông.

Chuỗi xung đột xảy ra gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc về lãnh hải và chủ quyền trên hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đặc biệt với giai đoạn giàn khoan Hải Dương 981, đã khơi động lại những ám ảnh và hận hoài tồn động trong ký ức tập thể của người Việt, qua các thời kỳ Trung Quốc xâm lăng và chiếm đống nước Nam.

Các chiến dịch bài Hoa xích Hán, khuếch đại nảo trạng này, tất nhiên có tác dụng nhào nặn ít nhiều cảm nhận của người dân về bức thang nguy cơ và thách thức chi phối vận mệnh quốc gia.

Một miếng đất mặc nhiên được dọn ra để Việt Nam dùng làm đòn bảy động viên các nguồn lực cần thiết cho công cuộc ngăn ngừa họa phương Bắc. Nhưng cùng lúc, vô hình trung, nó lại đặt nước ta vào cái thế đặc thù của một tiền đồn có nghĩa vụ rào cản sự trổi dậy của Trung Quốc.

Đây là một thế cờ hàm chứa nhiều hiểm họa hết sức nghiêm trọng. Trên đường dài nó cầm cố tiền đồ của dân ta; trong nhứt thời nó cuốn hút tâm trí và nghị lực của người Việt vào đối tượng Trung Quốc, làm mờ nhạt những đòi hỏi của lẽ sống còn đích thực của nước ta.

Xung đột với Trung Quốc trên Biển Đông, bề ngoài tuy đầy vẽ nguy kịch, nhưng trong thực chất vẫn nằm trong vòng khả liệu, chủ yếu là «hoà bình không thể có, chiến tranh khó xảy ra.» Trái lại, thảm hoạ nội sinh gây ra bởi chứng tật và độc tố của chế độ cộng sản thống trị đất nước thì thật là khôn lường.

Làm thế nào chống lại giặc ngoại xâm, bất luận xuất phát từ phương Bắc hay phương Nam, phương Đông hay phương Tây, khi trong nước tài nguyên quốc gia chủ yếu - con người Việt Nam - tiếp tục bị tàn phá thảm thương, lòng người vẫn ly tán, xã hội không ngừng băng hoại, thành phần ưu tú ngày càng tha hoá, các cột trụ chống giữ đất nước vẫn trên đà mục rữa, tập đoàn nắm quyền thì lại bất tài, tham nhũng, tư duy bị chiếm đóng, chỉ biết loay hoay tính toán theo tư lợi và bè phái, lặn hụp trong các giải pháp tình thế, chẳng những không đề ra được một sách lược bảo vệ quyền lợi quốc gia mà trái lại không ngừng gây chiến với nhân dân, hòng bảo toàn độc quyền thống trị đất nước của đảng.

Vì thế, ưu tiên là phải làm sáng tỏ lại đâu là lẽ sống còn của dân ta, phải xem nó được đặt ra như thế nào, trong một thực trạng Việt Nam và một bối cảnh thế giới ra sao.

Đó là tiền đề cần thiết để thẩm định đâu là quyền lợi quốc gia đích thực của nước ta và từ đó giải đáp đúng đắng và hiệu quả bài toán sống còn được đặt ra cho dân ta.


8 tháng giêng, 2015

www. tranvanba.orgTheo đây là bài Lẽ Sống Còn của anh Trần Văn Tòng. Bài được viết xong ngày 7 tháng 12, 2014.

xem phần 1

xem phần 2

xem phần 3

xem maturation politique des communautés vietnamiennes